Co wiesz o resursie?

Resurs - to projektowany bezpieczny okres pracy urządzenia w założonym okresie eksploatacji. Pojęcie resursu jest równoznaczne z angielskim określeniem Design Working Period. Inne równoważne określenia to: zasób eksploatacyjny, projektowana trwałość eksploatacyjna, projektowana żywotność eksploatacyjna.