Konsultacje dotyczące Stowarzyszenia Branży Dźwignicowej

Niniejsza ankieta ma na celu identyfikację najpilniejszych potrzeb wszystkich segmentów branży.